Máy trộn bê tông tự do, quả lê ⋆ Máy xây dựng Thăng Long